Turun Avoin Yliopisto Moodle

Saturday, 3 October 2020

Liitä kopioitu tentin samaan opintojaksoon ja korjaa tentin nimi oikein Perustiedot -sivulla. Laita tenttiin Julkiasuasetukset -sivulla sovittu kirjoitusaika ja tenttiperiodi sopimallanne tavalla. Lisää opiskelija osallistujaksi tähän tenttiin. Näin tentti on vain kyseisen opiskelijan tehtävissä tällä pidemmällä kirjoitusajalla. Ohjeet tentin kopioimiseen löydät Examin opettajan ohjeesta kohdasta 5. 1. 5. Tentin kopioiminen uudeksi tentiksi. Turunssa on Publicumissa käytettävissä erityistenttitila (Pub 418). Tilassa sähköisen tentin voi tehdä opiskelija, jolla on tenttimistä koskevassa erityisjärjestelysuosituksessa lupa erityistilan käyttöön tenttitilanteessa. Tilan käyttöön oikeuttavia järjestelyjä ovat esimerkiksi mahdollisuus tehdä tentti muista tenttijöistä erillisessä tilassa, mahdollisuus jonkin oman apuvälineen tai avustajan käyttöön tenttitilanteessa. Tentin vastuuopettajalla tulee olla myös tieto, että opiskelija voi tehdä tentin erityistenttitilassa. Ks. tarkemmin erityistenttitilan käytöst ä tai kysy lisää erityisjärjestelyistä tentissä: Kypsyysnäyte ( Laatiminen ja arviointi ohje pdf) Käytä kypsyysnäyte tenttityyppiä, kun teet kypsyysnäytteen sähköisenä tenttinä.

Turun avoimen yliopiston moodle

  • Johdatus kasvatustieteisiin | Turun kesäyliopisto
  • Turun avoin yliopisto moodle log
  • Eteläkarjalainen nuori hakee yliopistoon Helsinkiin ja Joensuuhun — Itä-Suomen yliopistoon päästään parhaiten sisään - Uutisvuoksi
  • Turun avoin yliopisto moodle learn
  • Turun avoin yliopisto moodle para
  • Turun avoin yliopisto moodle 17
  • Korjaustieto > Suora sähkölämmitys

Henkilökohtainen tentti ( Laatiminen ja arviointi ohje pdf) Tentti kohdennetaan yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Kun opiskelijalle on luotu henkilökohtainen tentti, järjestelmä luo hänen työpöydälleen automaattisesti ennakkoilmoittautumisen tenttiin ja lähettää sähköpostitse tiedon tentistä. Voit lisätä uusia osallistujia tenttiin myös julkaisemisen jälkeen. Osallistuja ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen. Kun opiskelija on varannut tenttiajan, se näkyy järjestelmästä reaaliaikaisesti. Kun opiskelija on suorittanut tentin, tentaattori saa tiedon siitä sähköpostitse ja järjestelmä näyttää tentin arviointia odottavana. Huom! Henkilökohtainen tentti on kertakäyttöinen ja sen voi suorittaa vain kerran. Uusintatapauksissa tulee luoda uusi tentti ja julkaista se opiskelijalle varattavaksi. Jos opiskelijalla on esim. erityisjärjestelyjen takia myönnetty tentin kirjoitusaikaan pidennys, voi tentin toteuttaa opiskelijalle henkilökohtaisena tenttinä. Voit kopioida henkilökohtaisen tentin yleisestä tentistä.

Moodle-tentti osallistujien luettelon. Moodlessa olevia ohjeita ja oppimateriaaleja voidaan käyttää myös itsenäisesti suoritettavien opintojen tukena. Kirjautuminen Moodleen opintojen alkaessa ja kurssiavain Ennen opetuksen alkamista saat opintojen aloitusinfokirjeessä opintokohtaiset ohjeet Moodlen käyttöönottamiseen ja kurssiavaimen. Avoimen yliopiston opiskelija kirjautuu Moodleen Turun yliopiston käyttäjätunnuksellaan (UTU-tunnus) ja salasanallaan. Moodlen saat käyttöösi noin vuorokauden kuluttua opintomaksun maksamisen jälkeen. Jos maksat opintomaksun lauantaina, sunnuntaina tai maanantaina, saat Moodlen käyttöösi tiistaina. Kurssit löytyvät Moodlen Kurssikategoriasta Avoin yliopisto-opetus -otsikon alta oppiaineittain. Kurssiavaimen tarvitset, kun kirjaudut opintojen kurssialueelle ensimmäistä kertaa. Kirjautumisen jälkeen kurssi löytyy Omat kurssini -otsikon alta, eikä avainta enää tarvita. Sähköpostiosoitteesi Moodlessa Saat Moodlen kautta sähköpostiisi opintojasi koskevia tiedotteita.

Katsomo android tv, 2020