Self Employed Suomeksi

Friday, 2 October 2020

Haluamme, että itsenäiset kuljettajat sisällytetään työaikadirektiiviin. English Work permits are never required for self - employed people in the EU. Itsenäiset ammatinharjoittajat eivät milloinkaan tarvitse työlupaa EU:n alueella. English Equal treatment between men and women engaged in a self - employed capacity ( Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ( English The self - employed in fisheries is a matter of national competence. Kalatalousalan itsenäiset ammatinharjoittajat kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. English If that is so, how will they control the working time of the 'false' self - employed? Jos tämä on totta, miten he valvovat näennäisesti itsenäisten ammatinharjoittajien työaikaa? English The idea of including self - employed people in the working time directive is unrealistic. Ajatus itsenäisten kuljettajien sisällyttämisestä työaikadirektiiviin on epärealistinen. English There is no need to protect the self - employed from themselves.

Self employed suomeksi free

Käännökset & esimerkit Käyttöesimerkkejä English This applies particularly in the case of assisting spouses of self - employed people. more_vert Tämä koskee etenkin itsenäisten yrittäjien mukana työskenteleviä aviopuolisoita. English For such people, the term 'putative self - employed ' would be more appropriate. Tällaisille ihmisille sopisi paremmin termi "putatiivinen ammatinharjoittaja". English That also - and perhaps mainly - applies to the position of the self - employed. Tämä pätee myös ja ehkä varsinkin itsenäisten ammatinharjoittajien asemaan. English This legislation, if it includes self - employed, will be virtually unenforceable. Jos tämä lainsäädäntö sisältää itsenäiset kuljettajat, sitä ei voida käytännössä valvoa. English It is simply impossible to control the working hours of self - employed people. Itsenäisten kuljettajien työtunteja on yksinkertaisesti mahdotonta valvoa. English He also insists that all self - employed drivers must have a tachograph. Hän vaatii myös, että kaikilla itsenäisillä kuljettajilla on oltava ajopiirturi.

English This legislation, if it includes self- employed, will be virtually unenforceable. Jos tämä lainsäädäntö sisältää itsenäiset kuljettajat, sitä ei voida käytännössä valvoa. English I want to draw attention to the situation of women employed in the prison service. Haluan kiinnittää huomiota vankiloiden työllistämien naisten tilanteeseen. English The number of persons employed is also increasing steadily and will total 87 in 2007. Henkilöstön määrä lisääntyy myös tasaiseen tahtiin. Vuonna 2007 työntekijöitä on 87. English It is simply impossible to control the working hours of self- employed people. Itsenäisten kuljettajien työtunteja on yksinkertaisesti mahdotonta valvoa. English He also insists that all self- employed drivers must have a tachograph. Hän vaatii myös, että kaikilla itsenäisillä kuljettajilla on oltava ajopiirturi. English That applies to the self- employed just as much as to those in employment. Se koskee itsenäisiä ammatinharjoittajia yhtä lailla kuin palkattuja työntekijöitä.

Käyttöesimerkkejä English A total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect. Toimihenkilöitä on uuden menettelyn voimaantulon jälkeen valittu yhteensä 135. English This applies particularly in the case of assisting spouses of self- employed people. Tämä koskee etenkin itsenäisten yrittäjien mukana työskenteleviä aviopuolisoita. English My pension entitlement would be greater if I had been employed in the public sector. Minullakin olisi suurempi eläke, jos olisin työskennellyt julkisella sektorilla. English For such people, the term 'putative self- employed ' would be more appropriate. Tällaisille ihmisille sopisi paremmin termi "putatiivinen ammatinharjoittaja". English Is this symbolism, employed by Europe, misleading and, therefore, dangerous? Onko tämä petollista ja siten vaarallista symbolista politiikkaa Euroopan taholta? English Mr President, there are at present 2 993 temporary staff employed in the Commission. Arvoisa puhemies, väliaikaisia toimihenkilöitä on komissiossa tällä hetkellä 2993.

Sanoja yhteensä 7 800 122. Käännöksiä yhteensä 7 172 573. Tämän sivun teksti ja äänitiedostot ovat käytettävissä Creative Commons Attribution/Share-Alike -lisenssillä. Kaikki sisältö perustuu Wikisanakirjan artikkeleihin. Näytä lähteet.

Self employed suomeksi job

Käännä

Ei ole mitään tarvetta suojella itsenäisiä ammatinharjoittajia heiltä itseltään. English Self - employed workers should not require a work permit within the EU. Itsenäisiltä ammatinharjoittajilta ei saa vaatia työlupaa EU:n alueella.

English More money is needed for research so that the most efficient methods can be employed. Tutkimukseen on lisättävä rahaa, jotta tehokkaimmat menetelmät voidaan ottaa käyttöön. English In the west of Ireland, around 70% of the work force are employed by small businesses. Länsi-Irlannissa pienyritykset työllistävät noin 70 prosenttia työvoimasta.

Self-employed person suomeksi - Sanakirja.org (englanti-suomi)

Käännettävä sana (suomeksi tai englanniksi): X Hakuluettelo: Käännös: self-employed itsensätyöllistävä ( a) itsenäinen ammatinharjoittaja ( s) itsensä työllistävä ( a: working for oneself) Viimeisimmät haut: self-employed, tiiman, light-emitting diodes, selkie, brother, nonobedient Suosittuja sanoja: tavoite, concealer, yhteistyö, sähkö, general, röyhtäily

  • Self employed suomeksi test
  • Self employed suomeksi free
  • Levypinta Finland Oy liikevaihto ja yritystiedot | Vainun yritystietokanta
  • Te keskus valkeakoski
  • The fault in our stars elokuva
  • Haitallista terveydelle merkki

For one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month. Ensinnäkin korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ei voi palkata 1 500 eurolla kuukaudessa. more_vert. - I voted against this simply because I do not want the EU telling me who I can and who I cannot employ or engage.. - (EN) Äänestin tätä vastaan siitä yksinkertaisesta syystä, että en halua EU:n sanelevan minulle, kenet voin ottaa työhön tai palvelukseen. The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective. expand_more Kysymys on pikemmin siitä, mitä keinoja haluamme käyttää saavuttaaksemme tämän tavoitteen. This is a fight against terrorism, but we could employ diplomatic means to find a solution. Kyseessä on terrorismin vastainen taistelu, mutta me voimme käyttää diplomaattisia keinoja ratkaisun löytämiseksi. Madam President, one of the most effective strategies the EU can employ in Bali is to lead by example. (EN) Arvoisa puhemies, esimerkin avulla johtaminen on yksi tehokkaimmista strategioista, joita EU voi Balissa käyttää.

Katsomo android tv, 2020