Hyvä Parisuhdeterapeutti Turku

Friday, 2 October 2020

Kuka olen? Olen koulutukseltani voimavarakeskeinen perhe- ja pariterapian psykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi AMK ja sosiaaliohjaaja. Olen työskennellyt lasten ja perheiden kanssa yli kaksikymmentä vuotta lastensuojelun eri tehtävissä. Olen äiti ja myös sijaisvanhemmuus on minulle tuttua toimittuani perhekodin äitinä usean vuoden ajan. Lastensuojelun työkokemukseni on vahvistanut omaa haluani toimia siellä missä perhe-elämä saa alkunsa eli parisuhteiden parissa. Isommat hankaluudet voidaan usein välttää ajoissa sopivilla korjausliikkeillä. Olen terapeuttina sekä ihmisenä kuunteleva ja aktiivinen, suora ja lämpimällä huumorilla varustettu. Ensisijainen terapeutin tavoitteeni on auttaa ihmistä olemaan avuksi itselleen. Ihmiskuvani on avara ja salliva, pidän erilaisuutta rikkautena ja jokaista samanarvoisena. Pariterapeuttina koen olevani tasapuolinen ja tasa-arvoinen. Pidän itseäni helposti lähestyttävänä, maanläheisenä ja turvallisena tekijänaisena.

Hyvä hotelli new york

Parisuhteessa voi tulla eteen hyvin monenlaisia ongelmia. Ratkaisuna tilanteeseen vanhempi voi miettiä eroa. Ongelmien miettiminen yksin verottaa voimia ja ajatukset voivat kiertää samaa kehää. Parisuhteen ongelmiin voi hakea ja saada ammatillista keskusteluapua tai vertaistukea.

  • Pysäyttäminen ja pysäköinti vasemmalle - YouTube
  • Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1, lyhyt ja pitkä – Infokirjakauppa
  • Keskustelu - Onko joku käynyt parisuhdeterapiassa TURUSSA? | Aihe vapaa | Vauva
  • Hyvä kannettava tietokone
  • Hyvä hotelli
  • Tietosuunta taloushallinnon ohjelmat - asiakaskysely

Jotta pariterapiaan voi saada Kelan tukea, tulee terapeutin olla Kelan rekisterissä paripsykoterapeutti tai perhepsykoterapeutti, jolla on täydennyskoulutus parien hoitoon. Psykoterapeuteilla ja psykologeilla on lain määrittämä suhde ammattinsa harjoittamiseen. Koulutus on säänneltyä ja ammattilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveysviranomaisten valvonnassa. Ammattilaisia sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus ja potilaalle on määritelty oikeusturva. Nimikkeitä "parisuhdeneuvoja", "parisuhdeasiantuntija" tai "parisuhdevalmentaja" voi käyttää kuka tahansa. Niistä ei seuraa laissa määriteltyjä vastuita ja velvollisuuksia esim. vaitiolosta tai ammattietiikasta. Kysy suosituksia Kannattaa hakeutua terapeutille, jonka olet kuullut saavan hyviä tuloksia. Tieto hyvistä terapeuteista kulkee suusta suuhun. Vaikka toivomallasi terapeutilla ei olisi vapaita aikoja, kannattaa myös terapeuteilta kysyä suosituksia eteenpäin. Asiakkaan ja terapeutin hyvä yhteistyösuhde on tärkeä Asiakkaiden ja terapeutin välinen yhteistyösuhde on tärkeä terapian tuloksellisuuden ennustaja.

ja terveydenhuollon kehittämisen ja johtamisen erikoistumisopinnot, HOT/ACT-terapia perus- ja jatkokurssi, perheterapeutti ET ahdistuneisuushäiriöt, dissosiaatio, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, kriisi- ja traumaterapia, masennus, päihdehoito, parisuhdeterapia, perheväkivalta, riippuvuudet, surun käsitteleminen, traumaattiset elämäntilanteet

Tuen saaminen, ymmärryksen lisääntyminen ja käyttäytymisen muutokset ovat yhteistä tekijöitä kaikille terapioille. Kaikissa terapioissa tarkastellaan ajatuksia, tunteita ja käyttäytymistä sekä sitä, miten kumppanit vaikuttavat toisiinsa. Kaikissa terapioissa pyritään löytämään ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin. Suurin osa terapeuteista yhdistää työssään useita eri suuntauksia ja menetelmiä asiakkaan tarpeiden mukaan. Integratiivinen pariterapia Integratiivisuus tarkoittaa erilaisten suuntausten joustavaa yhdistämistä. Terapeutti pyrkii räätälöimään työtapansa asiakkaiden ongelmiin sopivaksi. Ihminen ja parisuhteen ilmiöt ovat hyvin monimutkaisia. Erilaiset teoriat tavoittavat eri puolia ihmisenä olemisesta. Integratiivinen terapeutti pyrkii hallitsemaan erilaisia teorioita, ymmärtääkseen asiakkaita yksilöllisesti. Integratiivinen terapeutti painottaa hyvää yhteistyösuhdetta ja terapiamuotojen yhteisiä vaikuttavia tekijöitä. Väestöliitto on ollut integratiivisen paripsykoterapian kouluttajataho Suomessa.

Katsomo android tv, 2020