Vesa Virtanen Turku

Saturday, 3 October 2020

Väitöskirja "Moderni puukaupunki -hankkeiden tuotannolliset edellytykset" tarkastetaan Tampereen teknillisellä yliopistolla elokuussa. Hartiapankki hiipuu - miten käy puurakentamisen tulevaisuuden? Perinteinen hartiapankkirakentaminen on hiipumassa suomalaisessa pientalorakentamisessa. Kansalaisilla ei ole siihen aikaa eikä kädentaitoja ja lisäksi on pula hyvästä tonttimaasta. Rakennusurakoitsijoiden toteuttama eli tuottajamuotoinen pientalorakentaminen on Suomessa edelleen rajoittunutta. Omakotitalorakentamisesta sen osuus oli vuonna 2007 18, 3 prosenttia. Näistäkin taloista vain osa on toteutettu puurakenteisina. Virtasen mukaan eri puurakennejärjestelmiä on niin paljon, että niiden kaikkien hallinta on vaikeaa. Urakoitsijoiden näkökulmasta katsottuna puurakentamisen teknisiä järjestelmiä on kehitelty irrallaan urakoitsijoista, jolloin ne eivät välttämättä suoraan sovellu tuotantoon. Samoin on käynyt rakennesuunnittelijoiden teknisten ratkaisujen, kuten rakennedetaljien. "Tämä aiheuttaa työn aikana muutostarpeita.

Vesa virtanen turku 100

Työmaalla tehdyt muutokset aiheuttavat ongelmia, jolloin riskitekijät ja kustannukset lisääntyvät", Virtanen sanoo. Hän korostaa, ettei yhdelläkään rakennusurakoitsijalla ole varaa lähteä mukaan sellaisiin projekteihin, joissa voi piillä odottamattomia riskejä. "Puurakentamisen tuotantoprosessien erot muihin materiaaleihin nähden on huomioitava, kun siirrytään esimerkiksi betonirakentamisesta puurakentamiseen. Urakoitsijoiden henkilökunnan ammattitaito vaatii uudistamista. Lisäksi kohteiden tulee aina olla liiketaloudellisesti kannattavia. " Puurakenteilla on joitakin rajoituksia betonielementtijärjestelmiin nähden. Ne liittyvät lähinnä ääni- ja palotekniikkaan ja tietyiltä osin kosteusteknisiin seikkoihin. Useissa rakennuksen osissa puinen toteutusvaihtoehto on monimutkaisempi. Se sisältää myös rakenteellisesti useampia kerroksia ja osia kuin betonirakenne. "Tiedetäänkö nykyisten monikerroksellisten ja eri materiaaleista koottujen rakennekerrosten lämpö- ja kosteusteknisestä toiminnasta sittenkään vielä riittävästi", Virtanen kysyy viitaten etenkin passiivi- ja matalaenergiatalojen lisääntyviin lämmöneristysvaatimuksiin.

  • Foreca fi hämeenlinna
  • Vesa virtanen turku to tallinn
  • Pop Pankki Turku Åpningstider, Hyvättyläntie 10

Molemmat ovat olleet aktiivisesti rakentamassa Turun seudun elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä muun muassa Turku Science Park Oy:n hallituksessa.

Katsomo android tv, 2020